VIZIUNEA

                  ,,Artele …un grai izvorat din inimă şi menit să aducă dragoste şi înfrăţire

          printre cei pe care îi despart credinţe, obiceiuri deosebite. Artele sunt un grai în

          care se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie, însuşirile psihice ale omului

          şi ale poparelor.” (George Enescu)

        Liceul de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani este o instituţie cu specific vocaţional –artistic care oferă   fiecărui elev posibilitatea de a forma cetăţeanul de maine:

  • un om cu o dorință vie pentru cunoaștere și autoinstruire, capabil să se adapteze la cerințele unei societăți dinamice, în continuă schimbare;
  • un om cu o personalitate armonioasă, ataşată valorilor perene naţionale şi universale, un cetăţean european democratic, înzestrat cu aptitudini artistice.