MISIUNEA

1. LICEUL DE ARTĂ „Ștefan Luchian” este principala şcoală cu domeniu de pregătire artistic  din judeţul Botoșani

2. Liceul nostru oferă educaţie de calitate în mod echitabil, indiferent de rasă, convingeri, religie sau etnie.

3. Scopul LICEULUI DE ARTĂ „Ștefan Luchian” este de a furniza educaţie de calitate deschisă spre performanţe superioare, de a extinde frontierele cunoaşterii şi a sluji interesele şi nevoile de educaţie ale societăţii moderne.

4. LICEUL DE ARTĂ „Ștefan Luchian” se angajează în asigurarea unei pregătiri de nivel ridicat şi în crearea unui climat care să motiveze elevii pentru a-şi dezvolta potenţialul.

5. Credem că formarea continuă a profesorilor trebuie asigurată constant pentru a putea implementa corect măsurile prevăzute de reforma învăţământului, dificile şi mereu în schimbare.

6.  LICEUL DE ARTĂ „Ștefan Luchian” asigură elevilor săi pregătire la nivelul standardelor europene şi în concordanţă cu evoluţia pieţii muncii în România, într-un climat care încurajează elevii să-şi dezvolte competenţe artistice potrivit cu aptitudinile şi obiectivele traseului lor profesional.