Atestat documentar la 28 noiembrie 1439, conform „Letopisețului Țării Moldovei” al cronicarului Grigore Ureche, municipiul Botoșani de astăzi are fără îndoială o obârșie mai veche, datată 1350, de pe o lespede din vechiul patrimoniu bisericesc al armenimii botoșănene.
În anul 1957, în peisajul școlar botoșănean a apărut o instituție nouă de învățământ, Școala de muzică, ce-și propunea ca obiectiv prioritar să întregească personalitatea celor ce-i treceau pragul cu temeinice cunoștințe din domeniul muzicii și al artelor plastice și să le deschidă celor înzestrați cu aptitudini artistice calea spre afirmare, avându-l în frunte pe regretatul profesor George Holca.
Unitatea, care funcționează din 1957 cu program integrat de muzică și arte plastice, are în prezent
următoarele specializări:
• Muzica, cu secțiile: interpretare instrumentală, interpretare vocală, studii teoretice ;
• Arte plastice, cu secțiile: pictură monumentală, pictură șevalet, sculptură, design vestimentar,
grafică;
• Arhitectură.

De-alungulcelor 60 de ani de existenţă, Liceul de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani a dăruit societăţii generații de elevi care fac cinste școlii în care s-au format. Prin rezultatele obținute de elevi sub în drumarea unui colectiv competent de cadre didactice ,Liceul de Artă „Ştefan Luchian” Botoşani se impune ca o școală de referință pentru învățământul botoşănean-fiind singura școală din județ cu specific vocaţional- artistic.