Tipul unității

• liceu vocațional artistic, specializări: muzică, arte plastice, cu clase I-XII;
• forma de învățământ: cursuri de zi, limba de predare: limba română.

Resurse umane:

– Elevi: 664, înscrisi în 28 de clase
– Cadre didactice: 120, din care 56 titulari, 40 cu gr.I

Resurse materiale:

– 14 săli de clasă pentru cultura generală,

– 30 săli de specialitate pentru studiul instrumentelor,

– 4 săli pentru teorie-solfegii,

– 4 ateliere pentru arte plastice dotate cu calculatoare si aparatură de specialitate,

– 1 sală audiții,

– 1 bibliotecă scolară cu peste 34.000 volume,

– 1 laborator de informatică si stiințe, dotat cu 25 de calculatoare conectate la Internet, instrumente muzicale pentru toate secțiile

Oferta educațională:

– Disciplinele de cultură generală si de specialitate din trunchiul comun si curriculum diferențiat, conform planurilor –cadru aprobate de M.E.C.I. pentru liceele vocaționale;

– Curriculum la decizia scolii, propus si realizat prin consultare cu părinții si elevii, în funcție de resursele materiale si umane ale scolii;

– Acces la calculatoarele scolii ( în cadrul laboratorului de informatică);

– Activități artistice de performanță: recitaluri, concerte, expoziții proprii si de grup,olimpiade si concursuri de interpretare si creație.

– Activități educative extracurriculare si extrascolare

Curriculum:

Prin întreaga activitate, urmărim să asigurăm tuturor elevilor o foarte bună pregătire de cultură generală si de specialitate, la standarde superioare de calitate; să corelăm formarea elevilor cu necesitățile comunității locale si cu standardele educaționale ale U.E. asigurând integrarea socială si profesională a tuturor absolvenților; să facilităm formarea si dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărui elev, asigurând egalitatea sanselor, să-i învațăm pe elevi să se cunoască pe sine, să aibă încredere în propriile forțe, să comunice si să coopereze cu ceilalți pentru a-si îndeplini aspirațiile.

Tipul unității

• liceu vocațional artistic, specializări: muzică, arte plastice, cu clase I-XII;
• forma de învățământ: cursuri de zi, limba de predare: limba română.

Resurse umane:

– Elevi: 664, înscrisi în 28 de clase
– Cadre didactice: 120, din care 56 titulari, 40 cu gr.I

Resurse materiale:

– 14 săli de clasă pentru cultura generală,

– 30 săli de specialitate pentru studiul instrumentelor,

– 4 săli pentru teorie-solfegii,

– 4 ateliere pentru arte plastice dotate cu calculatoare si aparatură de specialitate,

– 1 sală audiții,

– 1 bibliotecă scolară cu peste 34.000 volume,

– 1 laborator de informatică si stiințe, dotat cu 25 de calculatoare conectate la Internet, instrumente muzicale pentru toate secțiile

Oferta educațională:

– Disciplinele de cultură generală si de specialitate din trunchiul comun si curriculum diferențiat, conform planurilor –cadru aprobate de M.E.C.I. pentru liceele vocaționale;

– Curriculum la decizia scolii, propus si realizat prin consultare cu părinții si elevii, în funcție de resursele materiale si umane ale scolii;

– Acces la calculatoarele scolii ( în cadrul laboratorului de informatică);

– Activități artistice de performanță: recitaluri, concerte, expoziții proprii si de grup,olimpiade si concursuri de interpretare si creație.

– Activități educative extracurriculare si extrascolare

Curriculum:

Prin întreaga activitate, urmărim să asigurăm tuturor elevilor o foarte bună pregătire de cultură generală si de specialitate, la standarde superioare de calitate; să corelăm formarea elevilor cu necesitățile comunității locale si cu standardele educaționale ale U.E. asigurând integrarea socială si profesională a tuturor absolvenților; să facilităm formarea si dezvoltarea armonioasă a personalității fiecărui elev, asigurând egalitatea sanselor, să-i învațăm pe elevi să se cunoască pe sine, să aibă încredere în propriile forțe, să comunice si să coopereze cu ceilalți pentru a-si îndeplini aspirațiile.